Sneak Freaxx All Products


Sneak Freaxx Stripe Socks White/Black/Neon Yellow
$USD18.90

Sneak Freaxx Stripe Socks White/Black/Neon Yellow

$USD18.90

White sports socks with the writing 'Sneak Freaxx' in black and neon yellow on the side, and black and neon yellow stripes on the waistband.Fabric: 85%Ccotton, 10% Polyamide, 5% Elastane.Manufactured in Italy. ..

Sneak Freaxx Amsterdam #2 Socks White/Black/Red
$USD17.90

Sneak Freaxx Amsterdam #2 Socks White/Black/Red

$USD17.90

White sports socks from the City range with 3 XXX in black and red on the sole, 'Sneak Freaxx' on the side, and 'Amsterdam' in black between red and black stripes on the waistband.Fabric: 85% Cotton, 10% Polyamide, 5% Elasta..

Sneak Freaxx Big Stripe Socks White/Black/Blue
$USD17.90

Sneak Freaxx Big Stripe Socks White/Black/Blue

$USD17.90

White sports socks with the writing 'Sneak Freaxx' on the side, and wide blue stripes on the waistband.Fabric: 85% Cotton, 10% Polyamide, 5% Elastane.Manufactured in Italy. ..

Sneak Freaxx Big Stripe Socks White/Black/Neon Green
$USD17.90

Sneak Freaxx Big Stripe Socks White/Black/Neon Green

$USD17.90

White sports socks with the writing 'Sneak Freaxx' on the side, and wide neon-green stripes on the waistband.Fabric: 85% Cotton, 10% Polyamide, 5% Elastane.Made in Italy. ..

Sneak Freaxx Big Stripe Socks White/Black/Neon Orange
$USD17.90

Sneak Freaxx Big Stripe Socks White/Black/Neon Orange

$USD17.90

White sports socks with the writing 'Sneak Freaxx' on the side, and wide neon orange stripes on the waistband.Fabric: 85%Ccotton, 10% Polyamide, 5% Elastane.Manufactured in Italy. ..

Sneak Freaxx Big Stripe Socks White/Black/Neon Yellow
$USD17.90

Sneak Freaxx Big Stripe Socks White/Black/Neon Yellow

$USD17.90

White sports socks with the writing 'Sneak Freaxx' on the side and wide neon yellow stripes on the waistband.Fabric: 85% Cotton, 10% Polyamide, 5% Elastane.Manufactured in Italy. ..

Sneak Freaxx Big Stripe Socks White/Black/Red
$USD17.90

Sneak Freaxx Big Stripe Socks White/Black/Red

$USD17.90

White sports socks with the writing 'Sneak Freaxx' on the side, and wide red stripes on the waistband.Fabric: 85% Cotton, 10% Polyamide, 5% Elastane.Manufactured in Italy. ..

Sneak Freaxx Puppy Socks White/Black/Yellow
$USD17.90

Sneak Freaxx Puppy Socks White/Black/Yellow

$USD17.90

White sports socks with the writing 'Woof' and a puppy print in black on the sole, as well as the writing 'Sneak Woof Puppy' on the side, and a black and yellow stripe each with puppy print on the waistband.Fabric: 85% Cotto..

Sneak Freaxx Stripe Socks Black/Blue/White
$USD17.90

Sneak Freaxx Stripe Socks Black/Blue/White

$USD17.90

Black sports socks with the lettering 'Sneak Freaxx' in blue and white on the side and 2 blue and one white stripe on the waistband.Fabric: 85% Cotton, 10% Polyamide, 5% Elastane.Manufactured in Italy. ..

Sneak Freaxx Tube Socks White/Black/Neon Orange
$USD20.90

Sneak Freaxx Tube Socks White/Black/Neon Orange

$USD20.90

White long sports socks with the inscription 'SneakFreaxx' in black/neon orange and corresponding stripes on the waistband.Fabric: 85% Cotton, 10% Polyamide, 5% Elastane.Made in Italy. ..

Sneak Freaxx Bottom Neon Socks White/Black/Neon Green SFS-4-...
$USD17.90

Sneak Freaxx Bottom Neon Socks White/Black/Neon Green SFS-4-...

$USD17.90

White sports socks with 'Bottom' written in black on the sole, 'Sneak SNKFRXX Bottom' on the side, and two black and one neon green stripe on the waistband.Fabric: 85% Cotton, 10% Polyamide, 5% Elastane.Made in Italy. ..

Sneak Freaxx Box #1 Socks White/Red/Black SFS-3-W-0005
$USD17.90

Sneak Freaxx Box #1 Socks White/Red/Black SFS-3-W-0005

$USD17.90

Classic white tennis socks with the lettering 'Sneak Freaxx' in a box in black/red.Fabric: 85% Cotton, 10% Polyamide, 5% Elastane.Manufactured in Italy. ..

Sneak Freaxx Box #2 Socks White/Blue/Neon Orange SFS-3-W-000...
$USD17.90

Sneak Freaxx Box #2 Socks White/Blue/Neon Orange SFS-3-W-000...

$USD17.90

Classic white tennis socks with the lettering 'Sneak Freaxx' in a box in blue/neon orange.Fabric: 85% Cotton, 10% Polyamide, 5% Elastane.Manufactured in Italy. ..

Sneak Freaxx Sexy Party Socks White/Blue/Black SFS-W-PS-001
$USD17.90

Sneak Freaxx Sexy Party Socks White/Blue/Black SFS-W-PS-001

$USD17.90

Classic white tennis socks with 'Sexy Party' in blue and black, as well as common stripes at the waistband.Fabric: 85% Cotton, 10% Polyamide, 5% Elastane.Made in Italy. ..

Sneak Freaxx Smell Socks White/Neon Orange/Grey SFS-3-W-0002
$USD17.90

Sneak Freaxx Smell Socks White/Neon Orange/Grey SFS-3-W-0002

$USD17.90

Classic white tennis socks with 'Sneak Freaxx' in neon orange and grey, as well as common stripes at the waistband.Fabric: 85% Cotton, 10% Polyamide, 5% Elastane.Made in Italy. ..

Sneak Freaxx Sneak Fetish Socks White/Neon Green SFS-3-W-000...
$USD17.90

Sneak Freaxx Sneak Fetish Socks White/Neon Green SFS-3-W-000...

$USD17.90

Classic white tennis socks with 'Sneak Fetish' in neon green, as well as corresponding stripes at the waistband.Fabric: 85% Cotton, 10% Polyamide, 5% Elastane.Made in Italy. ..

Sneak Freaxx Sneak Fetish Socks White/Neon Orange SFS-3-W-00...
$USD17.90

Sneak Freaxx Sneak Fetish Socks White/Neon Orange SFS-3-W-00...

$USD17.90

Classic white tennis socks with 'Sneak Fetish' in neon orange, as well as corresponding stripes at the waistband.Fabric: 85% Cotton, 10% Polyamide, 5% Elastane.Made in Italy. ..

Sneak Freaxx Sneak Fetish Socks White/Neon Yellow SFS-3-W-00...
$USD17.90

Sneak Freaxx Sneak Fetish Socks White/Neon Yellow SFS-3-W-00...

$USD17.90

Classic white tennis socks with 'Sneak Fetish' in neon yellow, as well as common stripes at the waistband.Fabric: 85% Cotton, 10% Polyamide, 5% Elastane.Made in Italy. ..

Sneak Freaxx Sniff #2 Socks White/Blue/Orange SFS-3-W-00012
$USD17.90

Sneak Freaxx Sniff #2 Socks White/Blue/Orange SFS-3-W-00012

$USD17.90

Classic white tennis socks with the lettering 'Sneax Freaxx' in blue and orange, as well as corresponding stripes on the waistband.Fabric: 85% Cotton, 10% Polyamide, 5% Elastane.Made in Italy. ..

Sneak Freaxx Sniff Area Tube Socks Black/Red/White SFS-3-BT-...
$USD19.90

Sneak Freaxx Sniff Area Tube Socks Black/Red/White SFS-3-BT-...

$USD19.90

Black football socks with red and white, as well as common stripes at the waistband.Fabric: 85% Cotton, 10% Polyamide, 5% Elastane.Made in Italy. ..

Sneak Freaxx Sniffer Socks White/Grey/Red SFS-3-W-0003
$USD17.90

Sneak Freaxx Sniffer Socks White/Grey/Red SFS-3-W-0003

$USD17.90

Classic white tennis socks with the lettering 'Sneak Freaxx' in grey and red, as well as corresponding stripes on the waistband.Fabric: 85% Cotton, 10% Polyamide, 5% Elastane.Made in Italy. ..

Sneak Freaxx Socks King Socks White/Black SFS-4-007
$USD17.90

Sneak Freaxx Socks King Socks White/Black SFS-4-007

$USD17.90

Classic white tennis socks with 'Socks King' in black, as well as common stripes at the waistband.Fabric: 85% Cotton, 10% Polyamide, 5% Elastane.Made in Italy. ..

Sneak Freaxx Classic Tennis Neon Socks White/Green/Blue SFS-...
$USD17.90

Sneak Freaxx Classic Tennis Neon Socks White/Green/Blue SFS-...

$USD17.90

Classic white tennis socks with the 'Sneak Freaxx' logo in neon green and blue, as well as common stripes at the waistband.Fabric: 85% Cotton, 10% Polyamide, 5% Elastane.Made in Italy. ..

Sneak Freaxx Classic Tennis Socks Black/Orange SFS-2-B-0001
$USD18.90

Sneak Freaxx Classic Tennis Socks Black/Orange SFS-2-B-0001

$USD18.90

Classic black tennis socks with the 'Sneak Freaxx' logo in orange and white, as well as common stripes at the waistband.Fabric: 85% Cotton, 10% Polyamide, 5% Elastane.Made in Italy. ..